Páginas vistas en total

viernes, 9 de marzo de 2012

A POBOACIÓN


TEMAS (pregunta teórica)
· Movementos naturais da poboación.
- Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime demográfico
actual.
- Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación.
· Mobilidade espacial da poboación.
- O éxodo rural.
- A inmigración.
PRÁCTICOS
- Calcular e analizar o índice sintético de fecundidade dun concello, provincia, etc.a
partir dos datos do INE ou IGE.
- Comentar e comparar pirámides de poboación.
- Gráfica da evolución da poboación activa de España, Galicia, nos últimos 25 anos.
- Gráfica da transición demográfica en España.
- Gráfica ou estatísticas coa variable de xénero (actividade, estudos ... feminina).
- Mapas das porcentaxes de inmigrantes por provincia ou CCAA.
- Gráfica da emigración galega.
- Mapas e gráficos de ocupación por sectores económicos

ESQUEMA RESUMEN DEL TEMA


PIRÁMIDE DINÁMICA


PRÁCTICAS

PRÁCTICA MOV. MIGRATORIOS

PRÁCTICA INMIGRACIÓN

PRÁCTICA RESIDENTES EXT.DEMOCRACIAS E TOTALITARISMOS